દીકરીના જન્મ પર રૂ.11,000 આપે છે આ હેલ્થકેર કંપની, આ રીતે કરો અરજી

  • Money.DivyaBhaskar.co.in
  • Feb 17, 2017, 11:10:00 AM IST
5 of 6
PreviousNext
રજિસ્ટ્રેશન માટે કોઇ ચાર્જિસ નથી
 
ઓક્સી ગર્લ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં પોતાને રજિસ્ટર કરાવવા માટે તમારે કોઇ પ્રકારનો ચાર્જ ભરવાનો હોતો નથી. આ પ્રોગ્રામનો લાભ લેવા માટે તમે કોઇ ફી કે ચાર્જ ચુકવ્યા વિના રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. માત્ર રજિસ્ટ્રેશન પૂરતું છે અને તે કરવું જરૂરી છે.
 
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રોગ્રામ માટે દર વર્ષે 1,000 કરોડ રૂપિયા અલગ ફાળવી રાખે છે. જેથી ભંડોળની તંગી ન પડે.
 
આગળ જાણો- કેવી રીતે શરૂઆત થઇ પ્રોગ્રામની
 
 
Click to Comment